Wczasy

wczasy, wakacje, urlop

 

OD SZWAJCARII POŁCZYŃSKIEJ PO KOŁOBRZEG

27 lutego 2013r.

OD SZWAJCARII POŁCZYŃSKIEJ PO KOŁOBRZEG Region ten — podobnie jak i poprzedni — położony jest na północnym skłonie Pojezierza Pomorskiego, ale w bardziej zachodniej jego części, na terenie dorzeczy dwóch rzeczek bałtyckich: Parsęty i Regi. Analogicznie do regionu pierwszego dwie jego granice są oparte o naturalne jednostki geograficzne: na północy morze, na południu pas pojezierzy.


NA SZLAKU KRZYWOUSTEGO

27 lutego 2013r.

NA SZLAKU KRZYWOUSTEGO Dorzecze Parsęty i Regi stanowi stary teren osadniczy. Pierwotne zasiedlenie skupiało się na żyźniej szych glebach wysoczyzny dyluwial-nej, położonej nad dolnym biegiem tych rzek. Stąd kolonizacja średniowieczna i czasów nowożytnych posuwała się w górę zajmując lesiste stoki grzbietu pomorskiego. Spławne rzeki tworzą naturalne drogi wiążące wybrzeże bałtyckie z jego zapleczem, toteż na obszarze tym rozwinął się wcześnie handel wodny i lądowy.


W KRAINIE HAL I BAZYLIK

27 lutego 2013r.

W KRAINIE HAL I BAZYLIK Wielka ilość osad i grodzisk przed- i wczesnohistorycznych, rozsianych po całym terenie, świadczy o tym, że w tych wczesnych okresach powstały założenia, na których miał się oprzeć przyszły rozwój kulturalno-cywilizacyjny tego obszaru. Z wyjątkiem Gryfic, gdzie nie natrafiono na ślady osad wcześniejszych, (co wobec tego, że nie prowadzono tam badań metodycznych, nie dowodzi bynajmniej, aby ich nie było w ogóle), wszystkie wybitniejsze miasta tego regionu powstały na zrębach dawnych osad słowiańskich.


Polski Kołobrzeg

27 lutego 2013r.

Polski Kołobrzeg nie dozna losu starego Kołobrzegu, który niegdyś, równy obszarem dzisiejszemu miastu, leżał o jakieś 4 km w górę Parsęty. Z tamtego miasta nic nie zostało. Tak niszczyć potrafi tylko jeden naród... Wątłe zarysy wałów czekają na badacza, by ukląkł tu i z czcią a szacunkiem szukał śladów dawnej świetności. Tam, gdzie może stała katedra starego Kołobrzegu, zieje wyłamanymi oknami opuszczony folwark. Czy nic nie zostało? Resztki kościoła w Trzęsaczu (pow. gryficki) na urwistym brzegu morskim.


O ARCHITEKTURZE MONUMENTALNEJ MIAST POMORSKICH I ARCHITEKTURZE WIEJSKIEJ

27 lutego 2013r.

O ARCHITEKTURZE MONUMENTALNEJ MIAST I ARCHITEKTURZE WIEJSKIEJ Stare kronikarskie zapiski z XII i początków XIII w., dokumenty romańskie oraz przedziwne sagi skandynawskie nabierają szczególnie rumieńca, gdy spojrzeć na odwieczne osiedla ludzkie i grodziszcza położone na kresowym, północnym obszarze między rzeką Regą, rozlewiskiem Odry i wyspami.


Rozwój architektoniczny miasta Szczecin

27 lutego 2013r.

ROZWÓJ ARCHITEKTONICZNY MIASTA Miasto o bogatych i zmiennych losach! Miasto, które już w X w. zasługuje na to miano, zbudowano obszernie, z placami i ulicami, jeszcze w XII w. w okresie misji Ottońskiej strzegące uporczywie swych prastarych świątyń pogańskich. Wszystko wtedy było z drzewa.


Łowiectwo, Paralotniarstwo w Zachodniopomorskim

03 września 2013r.

Łowiectwo, paralotniarstwo Łowiectwo Lasy, które w województwie zachodniopomorskim stanowią blisko 35% powierzchni, stwarzają doskonałe warunki do wypoczynku i rekreacji. Puszcze, bory, zagajniki oraz rozległe łąki i trzcinowiska są również siedliskiem dla wielu gatunków zwierzyny łownej. Występują w nich m.in. łosie, jelenie, sarny, dziki, lisy, zające, dzikie króliki, bażanty, kuropatwy, dzikie gęsi, dzikie kaczki, łyski. W regionie działa ponad 200 kół łowieckich