Wczasy

wczasy, wakacje, urlop

 

Latarnia Morska

01 czerwca 2012r.

Latarnia morska — specjalne, wysokie budowle na wybrzeżu, które przy pomocy światła wskazują pewien określony punkt i bliskie niebezpieczeństwo dla statku". Z okresu po II wojnie światowej należy odnotować jedynie hasło "latarnia morska" z tomu VI Wielkiej encyklopedii powszechnej PWN, wydanego w 1965 roku18: "Latarnia morska, znak nawigacyjny w postaci wysokiej wieży o charakterystycznym wyglądzie, ustawionej na brzegu (1. brzegowa) w miejscu dobrze widocznym z morza, na wyspach lub na wodzie (1. wodna) i mającej źródło światła o określonej charakterystyce (barwa światła, czasy świecenia i przerw); poszczególne l.m. mają określony wygląd i określoną charakterystykę światła w celu zorientowania załogi


Opis Latarni Morskiej

01 czerwca 2012r.

System oznakowania nawigacyjnego wybrzeży, w skład którego wchodzą również i latarnie morskie, służy nawigatorom do prowadzenia bezpiecznej żeglugi, a w szczególności do określenia pozycji własnej statku na wodach przybrzeżnych. Rozmieszczenie latarń wzdłuż wybrzeża uzależnione jest przede wszystkim od ukształtowania brzegów i charakteru wybrzeża, rodzaju wód przybrzeżnych, hydrometeorologicznych i żeglugowych warunków danego akwenu oraz ilości i rodzaju


Kolorowe światła Latarni Morskiej

01 czerwca 2012r.

Kolorowe szkła lamp pochłaniają bardzo dużo energii świetlnej. Tak więc przy tym samym źródle światła najmniejszy zasięg będzie miało światło zielone, następnie czerwone, zaś światło białe — największy. Dla przykładu zasięg świateł ną szwedzkiej latarni Storklappen wynosi: białe — 19,5 Mm, czerwone 15 Mm, zielone — 13 Mm. Jako przykład nawigacji w oparciu o sektorowe światła latarń morskich może


Nawigacja w oparciu o latarnie morską

01 czerwca 2012r.

MAPY NAWIGACYJNE, LOCJE I SPISY ŚWIATEŁ Niezbędnymi pomocami dla prowadzącego nawigację w oparciu o latarnie morskie są: mapa nawigacyjna, locja i spis świateł. Te trzy niezbędne źródła informacji wydawane są przez prawie każde państwo dla swoich wód i wybrzeży. Natomiast tylko niektóre z nich opracowały i wydały dla ogólnego użytku pomoce nawigacyjne, obejmujące wody i wybrzeża całego świata. Powszechnie znanymi i używanymi są pomoce Admiralicji Brytyjskiej. Pełny zbiór map angielskich dla mórz i wybrzeży całego świata liczy ponad 5400 map, komplet locji liczy 73 tomy, a spis


Historia latarni morskiej Wisłoujście

05 czerwca 2012r.

WISŁOUJŚCIE Karty historii portu gdańskiego, z którego dziejami wiązały się ściśle losy Wisłoujścia, są niezmiernie barwne i ciekawe. Różnymi drogami toczyły się losy tego portowego miasta. Początkowo była to rybacka osada słowiańska. Następnie w wiekach XII i1 XIII pod opiekuńczą władzą książąt pomorskich urosło znaczenie gdańskiego portu. Po latach ponurej krzyżackiej niewoli Gdańsk wyzwolił się i 11 lutego 1454 roku


Zarys dziejów pomorza gdańskiego cz 1.

07 czerwca 2012r.

ZARYS DZIEJÓW Karol Górski Pomorze Gdańskie do końca XVIII wieku, Pierwszy człowiek pojawił się na terenie Pomorza pod koniec starszej epoki kamiennej, po ustąpieniu lodowca. Przywędrował on prawdopodobnie z biegiem Wisły. Częstsze ślady człowieka napotkano jednak dopiero w środkowej epoce kamiennej, kiedy to pojawiły się dwie duże grupy ludności: jedna zajmuje się myślistwem, druga rybołówstwem (występuje po niej dużo pozostałości na terenie torfowisk). Obie te grupy prowadziły życie koczownicze. Początki życia osiadłego spotkano dopiero w młodszej epoce kamiennej


Zarys dziejów pomorza cz.2.

07 czerwca 2012r.

Z okresu wędrówek ludów (400—600 n.e.) marny na Pomorzu bardzo mało zabytków, których czas powstania dałoby się dokładnie określić. Przyczyną tego jest upadek handlu z cesarstwem rzymskim, które ulega rozkładowi. Nie należy stąd wnioskować, by Pomorze i inne ziemie polskie zostały opuszczone przez dotychczasową ludność. Liczniejsze znaleziska, które można datować, występują tylko na prawym brzegu Dolnej Wisły i w okolicach