Wczasy

wczasy, wakacje, urlop

< Poprzednia  1 ...  23  24  [25]  26  27  ... 29  Następna >

Jaki powinien być latarnik morski

05 czerwca 2012r.

Odpowiedzialną służbę latarnika spełniali z reguły mężczyźni, zasadniczo osoby cywilne, choć w średniowieczu nierzadko obsługę latarni stanowiły osoby duchowne. Ną latarni w Nowym Porcie około roku 1878 funkcję latarnika sprawowała kobieta. Jest to w historii latarnictwa przypadek bez precedensu. Znany jest również przypadek gdzie na latarni w Wisłoujściu, stanowiącej centrum fortalicji, światło latarni obsługiwało wojsko.


Służba i życie na latarni

05 czerwca 2012r.

Służba i życie na latarni morskiej kształtowały się różnie w zależności od stosunków społecznych i postępu technicznego. Jakże inna była funkcja latarników w dawnych wiekach — kiedy na szczyty wysokich wież trzeba było dostarczać ogromnych ilości drewna — i współcześnie, gdy latarnie morskie włączane i wyłączane są zdalnie przy pomocy fal radiowych. Inaczej wyglądało pilnowanie nie osłoniętej przed sztormowym wiatrem, śniegiem i deszczem węglowej blizy, od przycinania knotów w oszklonej laternie. Jedno wszakże pozostało latarnikom wszystkich epok wspólne — obowiązkowość. Światło,


Nawigacja w oparciu o latarnie morską

01 czerwca 2012r.

MAPY NAWIGACYJNE, LOCJE I SPISY ŚWIATEŁ Niezbędnymi pomocami dla prowadzącego nawigację w oparciu o latarnie morskie są: mapa nawigacyjna, locja i spis świateł. Te trzy niezbędne źródła informacji wydawane są przez prawie każde państwo dla swoich wód i wybrzeży. Natomiast tylko niektóre z nich opracowały i wydały dla ogólnego użytku pomoce nawigacyjne, obejmujące wody i wybrzeża całego świata. Powszechnie znanymi i używanymi są pomoce Admiralicji Brytyjskiej. Pełny zbiór map angielskich dla mórz i wybrzeży całego świata liczy ponad 5400 map, komplet locji liczy 73 tomy, a spis


Kolorowe światła Latarni Morskiej

01 czerwca 2012r.

Kolorowe szkła lamp pochłaniają bardzo dużo energii świetlnej. Tak więc przy tym samym źródle światła najmniejszy zasięg będzie miało światło zielone, następnie czerwone, zaś światło białe — największy. Dla przykładu zasięg świateł ną szwedzkiej latarni Storklappen wynosi: białe — 19,5 Mm, czerwone 15 Mm, zielone — 13 Mm. Jako przykład nawigacji w oparciu o sektorowe światła latarń morskich może


Starożytna latarnia morska

01 czerwca 2012r.

Pliniusz Starszy (23—79 r. n.e.) opisując latarnię aleksandryjską stwierdzał: "[...] kryje się niebezpieczeństwo takie, że o ile latarnia płonie światłem nieprzerwanym, może być wzięta za gwiazdę, ponieważ jedno i drugie światło ma wygląd podobny W późniejszym okresie niedoskonałość instrumentów nawigacyjnych, niezbędnych do ustalenia pozycji


Opis Latarni Morskiej

01 czerwca 2012r.

System oznakowania nawigacyjnego wybrzeży, w skład którego wchodzą również i latarnie morskie, służy nawigatorom do prowadzenia bezpiecznej żeglugi, a w szczególności do określenia pozycji własnej statku na wodach przybrzeżnych. Rozmieszczenie latarń wzdłuż wybrzeża uzależnione jest przede wszystkim od ukształtowania brzegów i charakteru wybrzeża, rodzaju wód przybrzeżnych, hydrometeorologicznych i żeglugowych warunków danego akwenu oraz ilości i rodzaju


Latarnia Morska

01 czerwca 2012r.

Latarnia morska — specjalne, wysokie budowle na wybrzeżu, które przy pomocy światła wskazują pewien określony punkt i bliskie niebezpieczeństwo dla statku". Z okresu po II wojnie światowej należy odnotować jedynie hasło "latarnia morska" z tomu VI Wielkiej encyklopedii powszechnej PWN, wydanego w 1965 roku18: "Latarnia morska, znak nawigacyjny w postaci wysokiej wieży o charakterystycznym wyglądzie, ustawionej na brzegu (1. brzegowa) w miejscu dobrze widocznym z morza, na wyspach lub na wodzie (1. wodna) i mającej źródło światła o określonej charakterystyce (barwa światła, czasy świecenia i przerw); poszczególne l.m. mają określony wygląd i określoną charakterystykę światła w celu zorientowania załogi


Strona 25 z 29, < Poprzednia  1 ...  23  24  [25]  26  27  ... 29  Następna >