Wczasy

wczasy, wakacje, urlop

< Poprzednia  1 ...  25  26  [27]  28  29  Następna >

Kamienna Góra

04 października 2011r.

Gdynia należy do najpiękniej położonych miast polskiego wybrzeża. Jednym z komponentów jej malowniczego krajobrazu jest znana turystom Kamienna Góra, stanowiąca rodzaj wyspy, której brzegi opadają stromo ku otaczającym ją z trzech stron dolinom, a z czwartej ku wodom Zatoki Gdańskiej. Wznosi się nad nie na wysokość 52,4 m. Południową granicę tej wysoczyzny tworzy około 1 km długa ul. Czołgistów, północny jej cypel dochodzi w pobliże centrum miasta oraz basenów portowych. Dodać jeszcze trzeba, iż Kamienna Góra jest - najdalej na północ wysuniętą częścią Kępy Redłowskiej, czyli nadmorskiej wysoczyzny morenowej, wypiętrzonej ponad dna dolin i opadającej wysokim klifowym brzegiem ku morzu.


Jastarnia

17 października 2011r.

Od 1972 r. miasto na Mierzei Helskiej, spełniające funkcje ośrodka rybackiego oraz kąpieliska morskiego. Zajmuje ono obszar o pow. 8 km2 i liczy około 4 tys. mieszkańców. W jego porcie znajduje się przystań "Żeglugi Gdańskiej" oraz baza żeglarska. W granicach Jastarni leżą osady rybackie Kuźnica i Bór oraz międzywojenne kąpielisko Jurata. Na wydmie nadmorskiej w pobliżu wznosi się na wysokość 13,3 m latarnia morska, ustawiona w 1950 r. na miejscu starszej z 1939 r. Do rozwoju Jastarni i przekształcenia się tej mało znanej wioski rybackiej w rojne kąpielisko najbardziej przyczyniło się wybudowanie w 1922 r. linii kolejowej z Pucka do Helu oraz drogi bitej, którą zastąpiła po ostatniej wojnie jezdnia o nawierzchni bitumicznej.


Jasień

03 października 2011r.

Jest jedną z najurodziwszych wsi na ziemi bytowskiej, ze względu na malownicze położenie pośród zalesionych wzniesień i nad wielkim jez. Jasień, ciągnącym się na przestrzeni około 7,5 km. W jego południowej części znajduje się siedem wysp, a na jednej z nich zachowały się resztki wczesnośredniowiecznego grodu. Wieś i jezioro wymienia po raz pierwszy dokument z 1335 r. Jest to akt ugody między Racisławem z Jasienia (Racestaus deJesso-na) a klasztorem oliwskim, właścicielem jeziora. Racisław uzyskał wówczas prawo połowu ryb siecią prsyuloka, czyli przywloką. Lokowana w 1368r. wieś stanowiła własność rycerską, a w późniejszych wiekach magnacką. Nazwa jej wywodzona jest od jesionu, drzewa częstego w tej okolicy.


Hel

17 października 2011r.

Hel jest niewielkim (ok. 4700 mieszkańców) miasteczkiem, odwiedzanym corocznie przez setki tysięcy turystów z całego kraju. Wabi ich zapewne frapujące położenie tej prastarej osady na cyplu Mierzei Helskiej i atrakcyjna podróż statkiem przez Zatokę Gdańską. Ptynącym z przystani przy sopockim molo lub z Gdańska czy Gdyni pasażerom wydaje się, że widoczne z dala zabudowania Helu wyrastają wprost z wody. Złudzenie to, potraktowane jako przenośnia, przypomina, że osada rzeczywiście wyrosła z wody, z uprawy morza przez rybaków osiadłych tutaj przed wiekami, i do dzisiaj stanowiących podstawową gospodarczo grupę mieszkańców osady.


Grota w Mechowie

17 października 2011r.

Niezwykle pięknie wśród lasów i wzniesień morenowych (9 km na zach. od Pucka) położona wieś Mechowo znana jest od 1300 r., kiedy to zakupili ją cystersi oliwscy od rycerza Radzisława z Darzlubia. Pamiątką po nich jest ładny barokowy kościół o konstrukcji szkieletowej, malowniczo usytuowany na wzniesieniu, pośród grupy starych drzew. Zbudowano go w 1742 r" zapewne na miejscu starszego. Jego interesujące wyposażenie, głównie barokowe i rokokowe, pochodzi z XVI—XVIII w. W okresie pruskiego ucisku narodowego było Mechowo żywotnym ośrodkiem polskości.


Grodziska

01 października 2011r.

Grodziskami, a także grodziszczami nazywane bywają niekiedy grody warowne czy zamki i takich obiektów szukają niektórzy turyści na szlakach wycieczkowych, usłyszawszy lub przeczytawszy o istnieniu na nich grodzisk. W terminologii archeologów, historyków i krajoznawców nazwą tą określa się pozostałości, nieraz bardzo znikome, po dawnych warowniach drewniano-ziemnych, występujących niegdyś tak licznie naziemiach słowiańskich, że Waregowie szwedzcy nazywali je Gardarike, tzn. kraj grodów. Resztki owych budowli obronnych występują w postaci wałów, fos, przyczółków mostów zwodzonych, występów poza wałem, tzw. czołówek, na których stały stołpy, czyli wieże obserwacyjne. Rozróżniamy grodziska dolinne, położone na niskich terenach, pośród mokradeł. Opis budowy takich grodów pozostawił Żyd hiszpański Ibrahim ibn Jakub, zwiedzający nasze ziemie w połowie X w. A oto jego relacja o Słowianach: ...Udają się na łąki obfitujące w wodę i zarośla, po czym kreślą tam linie koliste lub czworoboczne w miarę tego, jaki chcą mieć kształt grodu i obszar jego powierzchni. Kopią dokoła rów i piętrzą wykopaną ziemię, umocniwszy ją deskami i drzewem na podobieństwo szańców, aż taki mur osiągnie wymiar jakiego pragną. I odmierzają w nim bramę, z której strony pragną, a chodzi się do niej po moście z drzewa.


Grabiny - Zameczek

16 października 2011r.

Tak nazywa się dawna forteczka i majątek, obecnie państwowy, leżący pośrodku Żuław Gdańskich, około 9 km na wschód od Pruszcza Gdańskiego. Zabudowania jego usytuowane są w sąsiedztwie rzeki Motławy i ujścia do niej Kłodawy, która jest starym kanałem, wybudowanym w XIV w. w celu doprowadzenia wody do fosy zamkowej i młyna zbożowego. Woda tego kanału przepływała niegdyś (przez urządzenie w postaci wielkiej skrzyni z grubych drewnianych desek) nad korytem nisko położonej Motławy i wypełniała fosę, a opuszczając ją spadała na koła młyńskie. Urządzenie to, znane ze starych fotografii, nie istnieje. Omawiając położenie majątku, wspomnieć trzeba o istniejącej opodal "górze", której wierzchołek znajduje się na wysokości 14,6 m n.p.m., stanowiąc kulminajcę całego terenu delty Wisły. Wzniesienie to nazwane zostało "wyspą plejstoceńską", gdyż jest utworem geologicznym, powstałym w plejstocenie, czyli okresie lodowcowym i wyłania się z późniejszych osadów, naniesionych przez wody wiślane. Tej osobliwości geologicznej towarzyszy jeszcze w Grabinach-Zameczku przyrodnicza, w postaci jedynego na Żuławach parku, w którym rośnie sędziwy, około 27-metrowy 500-letni dąb o obwodzie wynoszącym około 7 m.


Strona 27 z 29, < Poprzednia  1 ...  25  26  [27]  28  29  Następna >